Site Loader

Matura. Niemiecki

Choć w obecnych czasach to język angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem w Europie, nie należy ignorować doniosłej roli, jaką w biznesie odgrywa język niemiecki. Ponieważ Niemcy są jednym z najpotężniejszych krajów na Starym Kontynencie, można spodziewać się, że znaczenie tego języka będzie w przyszłości wzrastać. W związku z tym, nauka niemieckiego, zwieńczona egzaminem maturalnym, to etap obecny w życiu wielu spośród uczniów szkół średnich. Odpowiednie przygotowanie do matury jest koniecznością, a jego ważnym elementem jest opracowanie maturalne Matura Niemiecki ze strony www.taniaksiazka.pl.

“Matura. Niemiecki” – czy warto?

Język niemiecki, w przeciwieństwie do prostego w powszechnej opinii języka angielskiego, cechuje wysoki poziom trudności, Aby opanować go w stopniu biegłym, potrzebne jest ogromne poświęcenie i ciągła, systematyczna nauka. Bardzo wymagające jest także osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu. Oczywiście, nie jest to zadanie niewykonalne, należy jednak w przypadku wybrania języka niemieckiego na maturze liczyć się z tym, że czeka nas ciężka praca.

Autorzy niniejszego repetytorium, którzy są specjalistami z długim doświadczeniem zawodowym w pracy z uczniami i opracowywaniu podobnych repetytoriów maturalnych, postanowili wyjść naprzeciw potrzebom dzisiejszych maturzystów. Efektem ich wytężonej pracy jest podręcznik, który w kompleksowy sposób przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Aby zapewnić pełną pomoc, podręcznik podzielono na dwie główne części:

  • teoretyczną, bowiem wiedza książkowa na temat gramatyki oraz znajomość słownictwa to podstawa w nauce każdego języka. W kompendium znajduje się streszczenie najważniejszych informacji z obszaru gramatyki języka niemieckiego. Całość została ukazana w sposób niezwykle przystępny dla czytelnika.
  • praktyczną – praktyka jest bowiem niezbędna, jeśli chcemy płynnie posługiwać się językiem obcym. Zbiór kilkuset zadań typowych dla egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, które sprawdzają rozumienie tekstu, znajomość gramatyki i słownictwo, to dobry sposób, aby poznać specyficzny charakter zadań maturalnych i uniknąć w ten sposób dodatkowego stresu. Do repetytorium dołączono klucz odpowiedzi – po rozwiązaniu zadań możliwe jest zatem sprawdzenie poprawności ich wykonania.

 

 

Najskuteczniejsze książki do matury z języka niemieckiego

O ile język angielski uchodzi w opinii większości uczniów średnich za względnie prosty w nauce i niesprawiający większych trudności, to w przypadku języka niemieckiego sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Choć między obydwoma tymi językami jest wiele podobieństw, to niemiecki cechuje się trudniejszą wymową i bardziej złożonymi konstrukcjami gramatycznymi. Nic zatem dziwnego w tym, że także egzamin maturalny cechuje wysoki poziom trudności. Czy możliwe jest zatem zdobycie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego? Tak… o ile korzysta się z takich sprawdzonych narzędzi wspierających w nauce, jak repetytorium maturalne “Matura Niemiecki“.

“Matura. Niemiecki”, czyli w jaki sposób przygotować się do egzaminu maturalnego

Osiągnięcie wysokiego wyniku w ramach egzaminu maturalnego z języka niemieckiego to przepustka dla tych spośród uczniów szkół średnich, którzy myślą o karierze tłumacza… ale także tych pragnących rozwijać swoją karierę w międzynarodowym biznesie, język niemiecki jest bowiem mocno rozpowszechniony (choć w nieco mniejszym stopniu niż angielski) w Europie. Aby zrealizować ten cel, trzeba być gotowym na trud ciężkiej, systematycznej pracy, a na to gotowych jest jedynie niewielu maturzystów. Ci jednak, którzy podejmą wyzwanie, mają znacznie większe szanse na dostanie się na prestiżową uczelnię i wybór upatrzonego kierunku studiów. 

Niniejsze opracowanie maturalne jest pomocne w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości – jednego z najbardziej przełomowych momentów w życiu młodego człowieka, decydującego o jego przyszłej edukacji oraz karierze zawodowej. Ponieważ autorzy podręcznika znają potrzeby obecnych maturzystów (za przygotowanie repetytorium są odpowiedzialni specjaliści z doświadczeniem w przygotowywaniu treści do podobnych kompendiów), przywiązali oni wiele uwagi do tego, by treści w nim zawarte pozwalały na kompleksowe przygotowanie do egzaminu.

I tak, w części teoretycznej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące zagadnień gramatycznych w języku niemieckim, których znajomość jest wymagana na egzaminie. Uważna lektura znajdujących się tu informacji pozwala na uporządkowanie i przypomnienie sobie wiedzy zdobytej w szkole średniej. Z kolei część praktyczna to kilkadziesiąt zadań o zróżnicowanym charakterze oraz poziomie trudności. Ich celem jest jedno: sprawdzenie umiejętności maturzysty.

 

 

 

Matura z niemieckiego

Język niemiecki słynie z bogatego, lecz trudnego słownictwa oraz niezwykle skomplikowanej w porównaniu z językiem angielskim gramatyce (choć między obydwoma językami występują pewne podobieństwa). Jednocześnie, jest to język rozpowszechniony w międzynarodowym biznesie, logistyce, transporcie oraz handlu; popularność tego języka sprawia, że jest on w wielu przypadkach niezbędny dla tych spośród uczniów szkół średnich, którzy zamierzają związać swoją przyszłą drogę edukacji oraz kariery międzynarodowej z przedsiębiorstwami prowadzącymi ekspansję na rynkach zagranicznych. W takim przypadku wybór języka niemieckiego na maturze to warunek konieczny, aby kariera zawodowa nabrała rozpędu. Egzamin maturalny z języka niemieckiego nie jest prosty, lecz na osiągnięcie wysokiego wyniku z matury pozwala specjalnie w tym celu przygotowane repetytorium “Matura Niemiecki” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-niemiecki-2021).

“Matura. Niemiecki” – najlepszy sposób na dobrze zdany egzamin maturalny

Egzamin maturalny z języka niemieckiego budzi lęk nawet wśród tych uczniów szkoły średniej, którzy uczyli się sumiennie i potrafią dobrze posługiwać się tym językiem. Nie ma się co temu dziwić, bowiem matura z tego przedmiotu jest złożona z kilkudziesięciu zadań wymagających bardzo dobrej znajomości słownictwa obcego, konstrukcji gramatycznych, tworzenia wypracowań na zadany temat, a wreszcie – rozumienia języka niemieckiego w mowie i piśmie. Prawidłowe wykonanie wszystkich poleceń maturalnych w wyznaczonym czasie nie jest łatwe i powoduje dodatkowy stres u maturzystów.

Na szczęście, niniejsze opracowanie, które zostało przygotowane przez dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w oświacie, pozwala na rzetelne oraz – co również jest bardzo istotne – kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalne. W kompendium maturalnym zamieszczono część:

  • teoretyczną, która jest zwięzłym, lecz wypełnionym merytoryczną treścią podsumowaniem wszystkich najważniejszych informacji nauczanych w trakcie szkoły średniej. Zostały one przedstawione w sposób przystępny, uzupełniony licznymi tabelami i schematami ułatwiającymi naukę;
  • praktyczną, na którą składa się zestaw kilkuset zadań zaczerpniętych z prawdziwych egzaminów maturalnych bądź stworzonych na ich podstawie.